MVDr. Jaroslav Šonka, hlavní poradce chovu KCHVO

Chovatelská rada KCHVO

 

 

Vážený pane doktore, vážená chovatelská rado,

 

 

jako řadoví členové Klubu chovatelů výmarských ohařů si Vás dovolujeme požádat o podrobnější vysvětlení bodu 5.4 Zápisu z jednání výboru KCHVO č.13 dne 11.5.2012 v Dětenicích. Volíme formu otevřeného dopisu, aby se informace dostaly co nejdříve k širokému okruhu chovatelů, a doufáme, že se tak stane také prostřednictvím klubových webových stránek.

 

Znění výše zmíněného bodu je toto: Krytí zahraničními psy – vznikají mikropopulace zahraniční krve, výskyt dědičných vad. Další koncepce chovu: výbor uložil poradcům chovu využít všechny možnosti k zachování prověřeného genofondu českého chovu VO. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi obecné formulace, z nichž řadový chovatel nemá možnost pochopit praktický dopad této nové strategie, žádáme o podrobné vysvětlení, především o odpovědi na následující otázky:

 

1. co považujete za mikropopulace zahraniční krve – jaké musí splňovat parametry (počty jedinců, generací, příbuznost, podíl zahraniční krve apod.), příp. uveďte příklady

 

2. jaké dědičné vady konkrétně máte na mysli

 

3. z čeho pramení váš názor, že se v těchto „mikropopulacích“ vyskytují dědičné vady, tedy jaké jsou vstupní informace -  pramen informací, statistika, porovnání mikropopulací se stavem celého chovu apod. Prosíme konkrétní informace a čísla.

 

4. co konkrétně znamená obrat „využít všechny možnosti k zachování prověřeného genofondu českého chovu“, tedy jaká je současná filosofie chovu, zda se toto nějak promítne při výběrech do chovu, při tvoření chovných párů apod. Je pravdivá informace, že nebude možno použít zahraničního krycího psa na fenu, která nemá čistě český původ, a naopak?

 

5. co považujete za „prověřený genofond“ – jaký musí být stav chovu a jak má být zjišťován a posuzován, aby byl genofond považován za prověřený

 

6. jakých konkrétních kvalit si ceníte na českých výmarských ohařích, v čem vyčnívají oproti VO z okolních států, příp. ze vzdálenějšího světa

 

 

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a věříme, že Vaše vysvětlení vnese do této záležitosti jasno.

 

S pozdravem Výmarským ohařům zdar!

s pozdravem MONVI SALVIA