ČÁST VI. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ PSŮ A FEN VO DO CHOVU

A) Chovné podmínky - výmarský ohař platné od 01.03.2003 (Majitel chovného psa nebo feny je členem KCHVO)

 

 

 

Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO

Hodnocení na zkouškách

Krátkosrstí

pes

VÝBORNÝ

PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně)

VELMI DOBRÝ

VZ (v jakékoliv ceně)

fena

VELMI DOBRÁ

PZ I. cena

 

Dlouhosrstí

pes

VELMI DOBRÝ

PZ I. cena

 

fena

VELMI DOBRÁ

PZ II. cena

 

 

Všichni krátkosrstí i dlouhosrtí chovní jedinci musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu, kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady. Musí být plnochrupí.

 

DKK bude sledována u importovaných jedinců.

 

Úhrada za posudek dysplazie (DKK):

Na složenku typu C vyplňte částku 350,- Kč a jako adresáta uveďte MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, 612 00  Brno. Složenku zaplaťte, okopírujte podací lístek a tuto kopii předejte při snímkování veterináři, který ji odešle spolu se snímkem MVDr. Snášilovi, CSc.

 

MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně poradci chovu:

1. originál průkazu původu

2. kopii průkazu původu

3. kopii soudcovských tabulek

4. kopii výstavního posudku

5. kopii posudku na dysplazii u importovaných psů

6. kopii podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků

 

Po obdržení originálu průkazu původu s razítkem chovný pes z plemenné knihy, zašle majitel chovného psa poradci chovu kopii PP s razítkem chovný pes. Chovný pes nesmí nakrýt chovnou fenu bez předložení doporučení ke krytí majitelem chovné feny. Nutno zkontrolovat, zda souhlasí tetovací číslo feny ve slechu s číslem na průkazu původu

 

MAJITEL FENY, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně poradci chovu:

1. originál PP

2. kopii PP

3. kopii soudcovských tabulek

4. kopii výstavního posudku

 

Poradce označí originál PP feny poznámkou kandidát chovu a vrátí na dobírku majiteli feny.

 

Žádost o krytí:

Každou žádost o krytí doloží majitel feny kopií podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků. O krytí je nutno žádat s časovým předstihem (platnost doporučení ke krytí je omezena na dobu 12 měsíců a je podmíněna členstvím v klubu). Originál PP feny se zasílá na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat. Po vrhu štěňat (i nezabřeznutí) je nutno do 10 dnů nahlásit majiteli krycího psa a poradci chovu datum vrhu a počet štěňat narozených a ponechaných podle pohlaví. Při žádosti o krytí zaplatí majitel chovné feny 100,- Kč složenkou typu C na adresu poradce chovu KCHVO.

 

S přihláškou vrhu je vhodné zaslat též kopie aktualizovaných PP psa i feny. V případě jakýchkoliv změn v PP (zkoušky, výstavy) je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP, rovněž tak kopii Šampión ČR či Interšampion.