Výmarský ohař:

Něco málo teorie nejen o výmarském ohaři ...

Úvod

•  Události

• Naše fenečky

• Fotogalerie

• Výmarský ohař

• Monvi Salvia

• Naše štěňátka

• Kniha návštěv

• Informace

 

 

• Historie plemene

• Standard plemene

• Podmínky chovnosti

• Varianty srsti

• Vaše dotazy

• Výsledky výstav

 

 

 

VARIANTY SRSTI

 

Přestože dle standardu plemene dělíme výmarské ohaře podle varianty srsti pouze na krátkosrsté a dlouhosrsté můžeme se u nich setkat s těmito variantami srsti: 

 

 Krátká

 

je charakterizována jako krátká (avšak delší a hustější než u většiny srovnatelných plemen), silná, velmi hustá, hladce přiléhající krycí srst. Bez podsady anebo s nepatrným množstvím podsady.

 

 

Z genetického pohledu je krátké osrstění pod kontrolou alely L genu, který určuje délku srsti a je dominantní nad osrstěním dlouhým. Z tohoto důvodu rozlišujeme 2 různé genotypy krátkosrstého jedince.

 

 

genotyp

fenotyp

nese vlohu pro srst

homozygot (LL)

krátkosrstý

krátkou

heterozygot (Ll)

krátkosrstý

krátkou

dlouhou

 

 Dlouhá

 

je charakterizována jako měkká, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez. Hladká nebo mírně zvlněná. Srst v místě nasazení uší dlouze přerůstá. Na špičkách uší je přípustná sametová srst. Délka srsti na bocích 3-5cm, na spodní straně krku, předhrudí a na břiše většinou poněkud delší. Dobré osrstění zadní strany hrudních končetin, jakož i kalhoty na pánevních končetinách, směrem dolů však kratší.

 

 

Z genetického pohledu je dlouhé osrstění pod kontrolou alely l genu, který určuje délku srsti a je recesivní k osrstění krátkému. U dlouhosrstých jedinců je pouze jediný genotyp.

 

 

genotyp

fenotyp

nese vlohu pro srst

homozygot (ll)

dlouhosrstý

dlouhou

 

 Stockhaar

 

je charakterizována jako kratší tvrdé osrstění se středně dlouhou, hustou a dobře přiléhající krycí srstí, hustou podsadou a středně vyvinutým osrstěním zadní části hrudních končetin a kalhot.

Tato srst se  příležitostně vyskytuje u jedinců se smíšeným původem (krátkosrstí x dlouhosrstí).

 

 

Z genetického pohledu se pravděpodobně jedná se o projev mutace a pro jeho zcela ojedinělý výskyt se jím dále nebudu zabývat.

 

 

Níže uvádím veškeré možné varianty a zároveň i výsledky spojení dvou jedinců s rozlišením genotypu i fenotypu.

 

1. spojení:

rodič 1: homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

rodič 2: homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

 

 

LL

Potomstvo:

LL

LL

LL

Ve fenotypu:

100% jedinců jako krátkosrstí

LL

LL

 

 

 

V genotypu:

100% homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

 

 

2. spojení:

rodič 1: homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

rodič 2: homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

 

 

ll

Potomstvo:

ll

ll

ll

Ve fenotypu:

100% jedinců jako dlouhosrstí

ll

ll

 

 

 

V genotypu:

100% homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

 

 

3. spojení:

rodič 1: homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

rodič 2: homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

 

 

LL

Potomstvo:

ll

Ll

Ll

Ve fenotypu:

100% jedinců jako krátkosrstí

Ll

Ll

 

 

 

V genotypu:

100% heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

 

 

4. spojení:

rodič 1: homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

rodič 2: heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

 

 

LL

Potomstvo:

Ll

LL

Ll

Ve fenotypu:

100% jedinců jako krátkosrstí

LL

Ll

 

 

 

V genotypu:

50% homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

50% heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

 

5. spojení:

rodič 1: homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

rodič 2: heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

 

 

ll

Potomstvo:

Ll

Ll

ll

Ve fenotypu:

50% jedinců jako krátkosrstí

Ll

ll

50% jedinců jako dlouhosrstí

 

 

V genotypu:

50% heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

50% homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

 

6. spojení:

rodič 1: heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

rodič 2: heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

 

 

Ll

Potomstvo:

Ll

LL

Ll

Ve fenotypu:

75% jedinců jako krátkosrstí

Ll

ll

25% jedinců jako dlouhosrstí

 

 

V genotypu:

25% homozygotní krátkosrstý jedinec (LL)

50% heterozygotní krátkosrstý jedinec (Ll)

   

25% homozygotní dlouhosrstý jedinec (ll)

 

 

Slovníček pojmů

 

alela

je kvalitativní formou genu, každý gen se může vyskytovat v jedné či více formách

dominantní alela

alela, jejíž 'příkaz' určitému genu má větší význam než 'příkaz' alely recesivní

fenotyp

fyzický projev dědičnosti

gen

je jednotkou genetické informace odpovídající za určitou konkrétní funkci nebo strukturu

genotyp

souhrn všech genů daného jedince, který určuje reakci organismu v podmínkách prostředí

heterozygot

organismus, ne jehož lokusu jsou přítomné obě alely v alelickém páru nestejné, ovládaný znak se projevuje nejednoznačně, protože o jeho projevu je geneticky rozhodnuto se dvěma možnými výsledky. Na výsledném znaku se v takovém případě budou obě alely nějakým způsobem spolupodílet. Záleží na jejich vzájemném poměru sil

homozygot

organismus, na jehož lokusu jsou přítomné obě alely v alelickém páru stejné, ovládaný znak se projevuje jednoznačně, protože o jeho projevu je rozhodnuto s jediným genetickým výsledkem

chromozom

funkční celek dědičného záznamu genetické informace v buňce, schopný samostatné funkce při přenosu informací

lokus

je místo na chromozomu, které je obsazenou určitým genem

recesivní alela

alela, jejíž 'příkaz' má význam především tehdy, není-li přítomen dominantní příkaz

 

 

Tímto děkuji kamarádce Shefisce za poskytnutí výše uvedených ilustračních fotografií.

 

 

Copyright © 2006-2010 Romana Marková - Monvi Salvia, weimaraner kennel, Všechna práva vyhrazena!

Veškerý obsah serveru monvisalvia.com je předmětem autorského práva v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.